khai_truong_l2 (8)

Thuận lợi 3

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 1.500.000 Đ

Chi tiết

Thuận lợi 3 gồm:

- Hoa Hồng Môn

- Hoa Ly

- Hoa Đồng Tiền nhiều màu

- Hoa Ly

Và các phụ liệu khác.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.