khai_truong_l2 (13)

Thắng lợi 4

Email
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 750.000 Đ

Chi tiết

Thắng lợi 4 gồm:

- Hoa Hồng Phấn

- Hoa Hồng Đỏ

- Hoa Ly màu hồng nhạt

Và các phụ liệu khác.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.