khai-truong_l2 (28)

Như Ý 6

Email
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 1.400.000 Đ

Chi tiết

- Lan hồ điệp trắng:  2 cành;

- Lan vũ nữ vàng;

- Lan Mokara vàng;

- Lan Mokara đỏ;

- Lan bọ cạp đỏ;

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.