khai_truong_l2 (5)

Hưng Thịnh 1

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 600.000 Đ

Chi tiết

Hưng thịnh 1 gồm:

- Hoa Đồng Tiền Đỏ

- Hoa Ly Vàng

- Hoa Lan

- Hoa Chuỗi Ngọc

Và các phụ liệu khác.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.