tinhnong (12)3

Vườn yêu 4

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 1.000.000 Đ

Chi tiết

-       Lan hồ điệp tím

-       Môn xanh, môn trắng

-       Hoa ly

-       Hoa hồng tím

-       Hoa đồng tiền

-       Cẩm chướng

Các loại lá phụ liệu khác.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.