manhliet3

Mãnh liệt 3

Email
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 450.000 Đ

Chi tiết

Mãnh liệt 3 gồm:

- Hoa hồng trắng

- Hoa hồng tím cồ

- Hoa cát tường

- Hoa loa kèn

- Các loại lá phụ

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.