Không   tìm thấy hình ảnh

Chúc mừng 9

Email
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 150.000 Đ

Chi tiết

- Bó 1: Hoa hoàng lan

- Bó 2: Sen

- Bó 3: Thạch thảo trắng
- Bó 4: Thạch thảo tím

- Bó 5: Hoa hướng dương

- Phụ kiện: Lá, cành cây cảnh, Nơ, Giấy

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.